Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shashank Patil

Tragedy

2.1  

Shashank Patil

Tragedy

काय सांगू अधिक याहून

काय सांगू अधिक याहून

1 min
11.7K


अबोला धरुनी तुझ्याशी

मनात उठताय काहूर..

रान झाले मनाचे मोकळे

काय सांगू अधिक याहून!


इर्षा होती तुझ्या प्रितीची

अंग न्हाले माझे माझ्या अश्रुतन

वाट अडखळला माझ्या मनाची

काय सांगू अधिक याहून!!


नको होत ते प्रेमाचं हृदय

हवं होतं ते हृदयातून प्रेम..

कधी होईल आपल्या स्नेहाचा उदय

काय सांगू याहून अधिक!!


ओढ होती तुझ्या मनाची

घेतले होते तु देखील हे जाणून

पण का दाटले मनी साशांकेचे धुकं

काय सांगू अधिक याहून!


का वाढला आपला दुरावा

होती चूक त्यात कुणाची

विरल्या त्या प्रेमळ आठवणी

काय सांगू याहुनी अधिक!!!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy