Pallavi Udhoji

Others


2  

Pallavi Udhoji

Others


जोडली मी माणसे उपकार ठेऊन

जोडली मी माणसे उपकार ठेऊन

1 min 3K 1 min 3K

जोडली मी माणसे

उपकार ठेऊन फेडून

काही सोबती करून

काही सावली बनून


Rate this content
Log in