Manisha Awekar

Others


3  

Manisha Awekar

Others


जीवन

जीवन

1 min 11.8K 1 min 11.8K

जीवनाचे वरदान

देई ईश्वर मानवा

पूर्व प्राक्तनांनुसारे

सुख दुःखांच्या जाणीवा (1)


जीवनाची वाट असे

कधी मऊ हरळीची

कधी कंटकांची दाटी

कधी वाट वळणांची   (2)


कधी सुखांचा वर्षाव

कधी चांदणगालिचा

कधी दुःखाच्या खाईत

क्षण अश्रूप्रपाताचा    (3)


जीवनात आस कोणा

विश्वशांती मिळण्याची

सुख दुःख गमे त्यासी

नित्य समसमानची    (4)


जीवनाचा घेई वेध  

कोणी ख-या गांभिर्याने

भक्ती सेवा कर्तव्यांत

जीवनासी समर्पिणे    (5)


यज्ञवेदी जीवनाची

ध्येयनिष्ठ बनविती

सुख आशा नि अपेक्षा   

सहजचि अर्पियति    (6)


दान पाठपूजेपेक्षा

श्रेष्ठ मानवताधर्म

पुण्याईच्या भारे झोळी

वाहे भरुनी सत्कर्म     (7)


जीवनाचा रंगमंच

सदा फिरताचि असे

अज्ञातचि मानवासी

क्षण अखेरचा असे  


Rate this content
Log in