Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Nilesh Jadhav

Others

3  

Nilesh Jadhav

Others

एक दिवस

एक दिवस

1 min
14


स्वत:शीच बोलायला हवं कधीतरी,

भावनांचे कल्लोळ बाजूला सारून...

एक दिवस जगा की मनमोकळे पणाने, 

किती दिवस राहणार मन मारून...


मनसोक्त भिजा या पावसात. 

लहानपणी चिखलात खेळायचोच ना..? 

मग एक दिवस लहान व्हायला काय हरकत आहे...

विचार कशाला करायचाय कोणाचा..? 

असं समजा दुनीयेशी आज फारकत आहे...


खरच एक दिवस जगूयात पुन्हा, 

दिवस ते मंतरलेले...

ऊनाडक्या करत फिरलेले...

चिखल-मातीत लोळलेले...

घट्ट मैत्रीत फुललेले...

चिंब पावसात भिजलेले...

अशा कितीतरी गोष्टीत रमलेले... 

खरंच जगुयात का ते दिवस हरवलेले...


Rate this content
Log in