Sangam Pipe Line Wala

Romance


3  

Sangam Pipe Line Wala

Romance


दिसावा तू...

दिसावा तू...

1 min 480 1 min 480

हात जोडून तुला मी मागते

दिन-रात तुझ्या स्वप्नांत जागते

मी डोळे उघडताच दिसावा तू.....


माझ्या श्वासात श्वास घ्यावा तू नजरे समोर साजणा असावा तू.....


तुझ्यासाठी डोळ्यात येतं पाणी

तू माझा राजा आहे मी तुझी राणी

मला पाहून प्रेमात नेहमी लाजवा तू.....


घरी तुझ्या येईन मी रे राणी बनून

सतावू नको रे मला तू जाणून बुजून

माझ्या प्रेमाचा तिरस्कार नसावा तू.....


तुझा गाव पाहील संगम माझा रुबाब

चल लवकर दे हातात प्रेमाचा गुलाब

जन्मभर माझ्यासाठी फक्त जगावा तू......


Rate this content
Log in

More marathi poem from Sangam Pipe Line Wala

Similar marathi poem from Romance