Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

kishor zote

Inspirational

3  

kishor zote

Inspirational

दिप उजळू या प्रेमाचे

दिप उजळू या प्रेमाचे

1 min
6.6K


अत्त दीप भव ची

प्रेरणा घेवून या

स्वयंप्रकाशीत चला

आज सारेच होवू या...१

स्वयंदीप होता होता

स्वतःस ओळखू या

जीवन ध्येय सदा

मार्गक्रमण करू या......२

मनामनातील काजळी

प्रेमभावे चला पुसूया

दोन पावले पुढे जा

दरी मनातील मिटवू या.....३

झाल्या असतील चूका

माफ तयांना करू या

क्षण क्षण असे ते

आनंदाने घालवू या....४

भेदभाव नको कसलेही

सारे मिळून एक होवू या

प्रकाशाचे दिप असे ते

आपण प्रेमाचे उजळूया.....५

 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational