Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Prashant Shinde

Inspirational

2  

Prashant Shinde

Inspirational

दहा जून (10)

दहा जून (10)

1 min
3.0K


दहा जून(1)

पाचवा लॉकडाऊन

दहावा दिवस नवे रंग घेऊन आला....!


द वात भिजूनी

हा सते नाजूक 

वा कुनी लाडिक

दि न उगवता तृण पाती...

व र पाहा म्हणते

स हज वेड्या

न वरंगांनी नटली प्रभा

वे ळीच देण्या जीवना गती.....

रं गुनी रंगात मधुर

ग मतीने सुरावट

घे ऊन येते उत्साहाची म्हणे

उ शाशीच नित्य घडी....

न कळत सारे घडते

आ ळस सोडून उठ जरा

ला जुनी लटकेच सांगते

   पाया लागूनी तृण पाती....

   चमचम चमकते

   अन हसते लाडिक

   पाहुनी मज सुप्रभाती

   येऊनी माझ्या पायाशी....!


सुप्रभात...!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational