Shakil Jafari

Others


3  

Shakil Jafari

Others


चारोळी (अर्थ)

चारोळी (अर्थ)

1 min 11.8K 1 min 11.8K

जीवनाचे अर्थ 

ज्या कोणाला कळाले

खरे खुरे रे जीवन 

फक्त त्यालाच मिळाले !!


Rate this content
Log in