Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vasudha Naik

Others

3  

Vasudha Naik

Others

बाताड्या

बाताड्या

1 min
9


मनू आहे खूप छोटा 

भासवतो मात्र मोठा....


बाता मारतो मोठ्या

कथा सांगतो खोट्या...


फिरून परत तेच सांगतो 

आम्ही सारे ऐकून घेतो....


हायना, बरना, करतो 

त्याच्या बोलण्यात गुंगवतो...


सारे काही खोटे अन खोटे 

तसे होत नाही काही तोटे....


एका दमात खूप बोलतो

जणू रॅप संगीत ऐकवतो....


कानाला गोड वाटे बरका 

मनूचा आवाज नाजूक नाहीका....


बाताड्या आहे मनू आमचा 

लाडका आहे तो साऱ्यांचा.....Rate this content
Log in