Pallavi Udhoji

Others


3  

Pallavi Udhoji

Others


अंगणात माझ्या

अंगणात माझ्या

1 min 11.8K 1 min 11.8K

जमवल्या होत्या

ओंजळीभर कळ्या

अंगणात माझ्या

देण्यासाठी तुला


    मोती गाळूनी दवाचे

    नेसूनी अंगभर वसने

    किरणांची ह्या सोनेरी

    होत्या सजल्या अंगणात माझ्या


गडद रंग ह्या कळ्याचे

पाकळ्या पाकळ्यात ह्या

साठवण करुनी सुगंधाची

कळत उमलल्या अंगणात माझ्या


    ओंजळ भरूनी हाती

    आपसूकच सांडली

    रांगोळी मांडली मी

   अंगणात माझ्याRate this content
Log in