Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Vaibhavi Kasalkar

Inspirational

3  

Vaibhavi Kasalkar

Inspirational

आयुष्यात एकदा

आयुष्यात एकदा

1 min
162


    आयुष्यात एकदा

     इतका पाऊस पडावा

     की अहंकार सगळा

    वाहून जावा.

   आयुष्यात एकदा

  इतकं ऊन पडावं

की जवळच्या वटवृक्षाच्या 

सावलीच महत्त्व कळावं.

आयुष्यात एकदा 

इतकी पानगळती व्हावी

की नवीन पालवी फुटण्यास

बंद मनाची दारे खुली व्हावी.

आयुष्यात एकदा 

इतकं स्वतःच्या मनात पहावं

की स्वतःच्याच चुकांशी

हितगुज साधावं.

आयुष्यात एकदा 

इतकी मोठी झेप घ्यावी

की आकाशाला गवसणी घालण्याची

पंखात ताकद यावी.

आयुष्यात एकदा 

इतकी आव्हाने पेलावी

की जीवन जगण्यात

खरी मजा यावी.


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational