Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

विजयकुमार देशपांडे

Others


3  

विजयकुमार देशपांडे

Others


आई आई..

आई आई..

1 min 48 1 min 48

संस्काराची उणीव नाही 

घरात ज्याच्या आहे "आई" ..


संकटसमयी मुखात राही

धावा नेमका "आई आई" ..


घालमेल ती जिवात होई

मनात येते "आई आई" ..


ठेच लागता घाई घाई

तोंडी असते "आई आई" ..


समय कठिण सामोरा येई

स्मरण होतसे "आई आई" ..


मार पित्याचा पाठी खाई

उद्गारातच "आई आई" ..


माता-महती ध्यानी घेई

मुखी असू दे "आई आई" .. 


जन्म माणसा वाया जाई

म्हटले ना जर "आई आई" .. !


Rate this content
Log in