Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
സ്നേഹം...

സ്നേഹം മാത്രം ആയി ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഇടക് അവഗണയും വേണം. അല്ലങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ തളർന്നു പോകും. -ഗോപിക മധു

By Gopika Madhu
 321


More malayalam quote from Gopika Madhu
31 Likes   0 Comments
18 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
31 Likes   0 Comments