Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
ഞാനൊരു...

ഞാനൊരു പെൻസിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ,റബ്ബർക്കട്ടയെ പ്രണയിച്ചു, കട്ടറുമായി തല്ലു കൂടി സന്തോഷമായി ജീവിച്ചനെ അവസാനം ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്നെയൊരു അലങ്കാര വസ്തുവായി മാറ്റിയെടുക്കും കൂട്ടുകാർ.

By Gopika Anilkumar
 385


More malayalam quote from Gopika Anilkumar
25 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
10 Likes   0 Comments