Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win
Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win
ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನ...

ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಾದರು ಅಥವ ಪರಿಸರದಿಂದಲು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾವು ಸಹ ಬರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ.

By Rathna Nagaraj
 28


More kannada quote from Rathna Nagaraj
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments