Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
ಡಾಕ್ಟರ್...

ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು. ಡಾಕ್ಟರ್‍ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಜನರ ಶಭ ಹಾರೈಕೆಯಾಕೆಯಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ.

By Rathna Nagaraj
 12


More kannada quote from Rathna Nagaraj
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments