Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra

Vijaya Bharathi

Abstract Classics Others


3  

Vijaya Bharathi

Abstract Classics Others


ಋತುಗಳ ರಾಜ

ಋತುಗಳ ರಾಜ

1 min 184 1 min 184

ಶಿಶಿರ ಕಳೆದು ಎಲೆಗಳುದುರಿ

ಬಿಸಿಲು ಏರಿ ಭುವಿಯು ಬಳಲಿ

ಕಾಯುತಿಹಳು ಧರಣಿ ವಸಂತನ

ಭುವಿಯ ಬೇಗೆಯ ಕಳೆಸುತ್ತಾ

ಮರದ ಒಡಲು ಚಿಗುರಿಸುತ್ತಾ

ಬಂದ ಬಂದ ಋತುರಾಜ ವಸಂತ

ಮಾಮರದ ಚಿಗುರೊಡೆದು

ಮನೆಯಂಗಳದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಿರಿದು

ನಲಿದಾಡಿಸಿದವನಿಯ ವಸಂತ

ಮಾಮರನ ತೆಕ್ಕೆಯೊಳು ಕುಳಿತು

ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಪಂಚಮದಿ

ಉಲಿಯಿಸಿದ ಕೋಗಿಲೆಯ ವಸಂತ

ಬೇವಿನ ತಂಪ ನೀಡುತ್ತಾ

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲ ಕಳೆಸುತ್ತಾ

ನೀಡಿದ ಇಳೆಗೆ ತಂಪನು ವಸಂತ

ಮನೆಯಂಗಳದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಳಿಸಿ

ಮಾನಿನಿಯರ ಮುಡಿಯ ಸೇರಿಸಿ

ನಕ್ಕು ನಲಿದಾಡಿಸಿದ ವಸಂತ

ಎಲೆಗಳುದುರಿದ ಬೋಳು ಮರದಿ

ನವಪಲ್ಲವಗಳ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿಸುತ

ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಋತುರಾಜ ವಸಂತ

ಬರಡಾದ ಭೂಮಿಯನು ಸಂತೈಸಿ

ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬೀಜಗಳ ನೀಡುತ

ಹಸಿರಾಗಿಸಿದ ಇಳೆಯ ವಸಂತ

ಮಾವು ಬೇವು ತೆಂಗು ಕಂಗು

ಮರಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳು

ನಲಿದಾಡಿದವು ವಸಂತನಾಗಮನಕೆ


Rate this content
Log in

More kannada poem from Vijaya Bharathi

Similar kannada poem from Abstract