Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Kalpana Nath

Others

3  

Kalpana Nath

Others

ದಿನದ ಬದುಕು

ದಿನದ ಬದುಕು

1 min
21


 

ತಂಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡಿ 

ನಗುವ ಹೂಗಳ ಮುಂದೆ 

ನಾ ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿ 

ಮೈಮರೆತು ನಿಂದೆ 


ಸದಾ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವಂತೆ 

ಹೂಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆ 

ಮಾತು ಬಾರದ ಹೂವಿಗೆ 

ಸಮ್ಮತಿಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ 


ಆ ದೃಶ್ಯ ಒಂದೇ ದಿನಕೆ 

ಸಮರದಲಿ ಜೀವತೆತ್ತಂತೆ 

ಹೂವಿಲ್ಲದೆ ಬೋಳಾದ 

ತೋಟ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿನಿಂತೆ 


ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ತೆಗೆದರೂ 

ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದ 

ಹೂವೊಂದ ನೋಡಿ

ಮಾಲಿ ಬಂದು ಕಿತ್ತಿದ್ದ 


ಹತಾಶನಾದ ನಾನು 

ಮನದಿ ನೊಂದಿದ್ದೆ 


,


Rate this content
Log in