Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Kalpana Nath

Others


3  

Kalpana Nath

Others


ದಿನದ ಬದುಕು

ದಿನದ ಬದುಕು

1 min 16 1 min 16

 

ತಂಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡಿ 

ನಗುವ ಹೂಗಳ ಮುಂದೆ 

ನಾ ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿ 

ಮೈಮರೆತು ನಿಂದೆ 


ಸದಾ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವಂತೆ 

ಹೂಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆ 

ಮಾತು ಬಾರದ ಹೂವಿಗೆ 

ಸಮ್ಮತಿಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ 


ಆ ದೃಶ್ಯ ಒಂದೇ ದಿನಕೆ 

ಸಮರದಲಿ ಜೀವತೆತ್ತಂತೆ 

ಹೂವಿಲ್ಲದೆ ಬೋಳಾದ 

ತೋಟ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿನಿಂತೆ 


ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ತೆಗೆದರೂ 

ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದ 

ಹೂವೊಂದ ನೋಡಿ

ಮಾಲಿ ಬಂದು ಕಿತ್ತಿದ್ದ 


ಹತಾಶನಾದ ನಾನು 

ಮನದಿ ನೊಂದಿದ್ದೆ 


,


Rate this content
Log in