Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Kalpana Nath

Others


3  

Kalpana Nath

Others


ದಿನದ ಬದುಕು

ದಿನದ ಬದುಕು

1 min 8 1 min 8

 

ತಂಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡಿ 

ನಗುವ ಹೂಗಳ ಮುಂದೆ 

ನಾ ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿ 

ಮೈಮರೆತು ನಿಂದೆ 


ಸದಾ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವಂತೆ 

ಹೂಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆ 

ಮಾತು ಬಾರದ ಹೂವಿಗೆ 

ಸಮ್ಮತಿಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ 


ಆ ದೃಶ್ಯ ಒಂದೇ ದಿನಕೆ 

ಸಮರದಲಿ ಜೀವತೆತ್ತಂತೆ 

ಹೂವಿಲ್ಲದೆ ಬೋಳಾದ 

ತೋಟ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿನಿಂತೆ 


ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ತೆಗೆದರೂ 

ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದ 

ಹೂವೊಂದ ನೋಡಿ

ಮಾಲಿ ಬಂದು ಕಿತ್ತಿದ್ದ 


ಹತಾಶನಾದ ನಾನು 

ಮನದಿ ನೊಂದಿದ್ದೆ 


,


Rate this content
Log in