કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ ભાષાનાં આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : gujarati

Love in the heart read more

18     2.7K    108    1

સરખામણી
© Sandhya Chaudhari

Inspirational Romance +1

The right choice of husband read more

7     2.0K    71    2

Mother of the read more

1     1.9K    82    3

આઘાત
© Bhavna Bhatt

Others Tragedy

'જે સેટ લીધો હતો એના બિલ બતાવ્યા. અને સેટની અંદરની બાજુએ એક નિશાની કરાવી હતી અંજલિ read more

3     2.8K    67    4

which one is the best (golden) time? must read for all specially read more

3     714    60    5

life can be very painful, when the love and read more

11     720    58    6

To help read more

2     1.1K    63    7

દાનવીર
© Mariyam Dhupli

Inspirational Others

દાનવીર બનવા માટે રૂપિયાની નહિ, પણ વિશાલ દિલની જરૂર હોય છે. રૂપિયા હોય પણ મોટું દિલ read more

2     967    62    8

એ કોઈ ચુડેલ બુડેલ નથી...આમ બોલી રાજુ ચુડેલ પાસે ગયો read more

5     326    62    9

'માનવી હોય, કે પશુ પંખી, આઝાદી સૌને વ્હાલી હોય છે, સોનાનું હોય તોય પાંજરું એ પાંજરું read more

1     572    94    10

રાહુલ જસ્સીકાને માનવી લે છે પણ read more

3     3.3K    1.0K    11

A thrilling words.. read more

2     964    65    12

વાંદરાએ સેલ્ફિની સામે મિત્રતાનો પ્રસ્તાવ મૂકે લો. પરંતુ સેલ્ફી એ કલુના ગાલ પર એક read more

4     1.0K    61    13

તમારા વાણીવર્તન બગડતા તમારા ભાગ્યને લાગેલું ગ્રહણ હવેથી તમારા વાણીવર્તન સુધારશો તો read more

8     3.2K    106    14

'જીવનમાં કાબેલ બન્યા પછી અનેક લોકો તમને ચાહશે, પણ જેણે તમને લોકો ચાહે એ કાબેલ read more

1     1.4K    118    15

રામ
© Bindya Jani

Inspirational Thriller

Waiting for the one who.... !!! Read till the last line. I am sure you will read it read more

2     729    54    16

પણ આજુબાજુ તો વતનની માટીની મહેક ગમતી હોય તેટલી શાખાઓ જ read more

2     213    51    17

અભિમન્યુ
© Gopal Dhakan

Inspirational Thriller

Polavama incidence related inspirational read more

4     1.0K    63    18

હલકટ
© Anil Dave

Drama Tragedy +1

the man who read more

3     734    63    19

The identity of our read more

1     1.4K    57    20

જ્યારથી કેસ શરુ થયો ત્યારથી તમે માત્ર એક જ વાક્ય પર અડીખમ રહ્યાં એ મને સહેજ વિચિત્ર read more

8     224    45    21

ચકીબેન
© Rohit Kapadia

Children Classics

the song, love and lots of read more

2     772    62    22

comedy or read more

1     669    61    23

We have to support our read more

2     22.2K    92    24

કપડાં અને વિચારો પરથી ધૂળ ખંખેરતા એ હવે મહાત્મા ગાંધી હતા. હાથમાં ધીરે ધીરે બિસ્તરા read more

1     773    58    25

After so much hardship, the one who can read more

3     1.1K    49    26

કેમ્પફાયરના અગ્નિની સાક્ષી અને મીઠા ધીમા અવાજે વાગી રહેલા ગીત પર દરેક read more

10     383    39    27

Love and marriage.. what about read more

8     1.6K    54    28

સ્ત્રી
© Sapana Vijapura

Classics Inspirational +1

daughter or read more

6     1.3K    47    29

Try try till you read more

2     807    67    30