કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : thriller

a thrilling read more

4     589    56    105

Boys with colours on duleti.. but in the read more

2     558    54    106

Happiness of life... Is read more

6     21.7K    36    112

Friendship of animal read more

4     471    37    116

પરમવીર
© Dilip Ghasvala

Thriller Inspirational

મેં નોધ્યું પાંચ જણ હતાં, એકની પાસે દેસી તમંચો હતો. બાકીના ચાર પાસે તિક્ષ્ણ ખંજર અને read more

5     341    33    118

બંધ બારણે
© Bindya Jani

Classics Inspirational +1

Son or daughter. . read more

1     550    25    120

જાણે કોઈ આવીને આ અવાજ વધારી ગયું હોય એવો તેને અહેસાસ થાય છે પણ આંખ ખોલીને જૂએ છે તો read more

5     431    51    129

બસ વિધિ પતવાની હવે ફક્ત પાંચ મિનિટ ની વાર છે....આખી વિધિ પર પાણી ફરી વળવાનુ છે એ read more

6     209    51    129

આ વાક્ય સાંભળતા જ તેમના મોઢાના હાવભાવ બદલાઈ ગયા...તે દુ:ખી થયા હોય એવું read more

7     313    51    129

'તેને રેડ કલરની એક નાઈટી પહેરેલી હતી. સાથે જ બધુ મેચિંગ રેડ. તેના એ લાબા લાબા રેડ read more

5     436    50    130

ઝીરો
© Hiral Pandya

Others Thriller

'જ્યારે આપણો આત્મા આ દેહ છોડશે, ત્યાર તે બે દરવાજાની સામે જઈ ઊભો રહેશે. એક સ્વર્ગ read more

6     441    37    132

launguage of love.. read more

3     710    59    134

The night of the rain and the memories of the past .. was read more

7     574    6    136

રંગહીન આંસુ
© Rohit Kapadia

Children Stories Tragedy +1

The tears of the poor read more

1     204    3    137

ટેસ્ટ સાંજે છે, અત્યારે તો હું કહેવા આવ્યો છું કે કોઈ પ્રોગ્રામ હોય તો વહેલો પતાવે read more

5     238    37    142

“સફેદ રૂમાલ”ને પોતાના માનસ પટલ પર લાવી એક ઊંડો શ્વાસ read more

5     212    35    143

આકંઠ તરસ્યો નદીની લગોલગ આવીને ઊભો હતો, હાંફીને થાકી ગયેલું હરણું કિનારે read more

9     206    34    144

Id of the writer.. read more

6     415    55    148

રેલ્વે અકસ્માત પછી હું કેટલીક કાનૂની વિધિ પૂરી કરવા જયારે પોલીસ સ્ટેશને પહોચ્યો read more

7     179    50    151

Death, coming with the read more

2     544    47    154

let the love free to read more

3     287    46    156

પરમ દીવસે સાંજે.... પરમ દીવસે સાંજે એ મને read more

3     271    46    157

સત્તર કલાકથી સામસામે ખેલાતા ભીષણ ગોળીબારમાં બંને પક્ષે ભયંકર ખુવારી વેઠી હતી. સામેના read more

4     21.7K    34    160

Friend in hospital bed. Offering his Unconditional love to the read more

1     21.5K    28    161

A thrilling and emotional story of a child.. read more

4     1.5K    14    162

Be careful.. future is read more

44     353    4    165

You will definitely imagine the beauty queen when you read this story. But till the read more

4     321    1    167

બાજી
© Mariyam Dhupli

Inspirational Thriller

thrilling read more

2     411    37    168

અખિલેશે પોતાની સીટ પર બેસીને આ પ્રોગ્રામ કેવી રીતે સક્સેસફૂલ બનાવવો તેના માટેની read more

6     330    49    177

આમ લાકડા કારણ તો હતા જ પણ હત્યાઓ કેમ થઇ એ હજી પણ રહસ્ય હતું, તેથી કંપનીમાં વિખરાયેલા read more

2     285    47    178