Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
"તમે માનો...

"તમે માનો કે ના માનો,પરંતુ આપણે બધાએ બાળપણમાં કોઈ એક અભિનેતાને પસંદ કરેલ હોય જ છે, ફિલ્મોમાં એ ખુશ તો આપણે ખુશ, એ દુખી તો આપણે દુઃખી થતાં હોઈએ છીએ." Makwana Rahul.H.

By Rahul Makwana
 46


More gujarati quote from Rahul Makwana
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Inspirational
11 Likes   2 Comments
8 Likes   1 Comments
11 Likes   3 Comments
13 Likes   2 Comments
22 Likes   5 Comments
14 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
1 Likes   2 Comments
10 Likes   1 Comments
7 Likes   1 Comments
11 Likes   1 Comments
13 Likes   1 Comments
5 Likes   2 Comments
6 Likes   2 Comments
12 Likes   8 Comments
4 Likes   2 Comments