Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
ક્યારેક...

ક્યારેક પોતાને મળી લેજો ને.... ક્યારેક મોકો મળે તો પોતાની ઓળખ કરી લેજો ને... ક્યારેક મોકો મળે તો પોતાની ભુલો પણ ગણી લેજો ને... ક્યારેક મળે જો મોકો તો "મારી સાચી ઓળખ" પણ કરી લેજો ને... નયના આર

By Nayana Charaniya
 207


More gujarati quote from Nayana Charaniya
13 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
29 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments