Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
આમ તો મે...

આમ તો મે ઘણું બધું સાંભળ્યું અને વાંચ્યું હતું : ' છુત-અછૂત ' વિશે આજ એ જોઈ પણ લીધું કોરોના પોઝિટિવ લોકો માટે બદલાતા લોકોના વિચારો અને વર્તન સાથે લાગણીઓના ભેદભાવો ને ! નયના આર

By Nayana Charaniya
 292


More gujarati quote from Nayana Charaniya
13 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
29 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments