Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Bhavna Bhatt

Others


4  

Bhavna Bhatt

Others


માવડી પ્રસન્ન થાય

માવડી પ્રસન્ન થાય

1 min 231 1 min 231

માવડી પ્રસન્ન થાય તેમ કરવું, બીજું બધું છોડી દેવું,

ચેહર મા નામમાં સુખ ગણવું, નિજ દુઃખને ભૂલી જવું.


ચેહર મા રાજી રહે એમ કરવું, બાકી બીજું છોડી દેવું,

એને ગમે મૂંગા પશુઓની માવજત કરવી, બાકી સ્વાર્થ ત્યજી દેવુ.


ચેહર મા રીઝે એમ કરવું, બાકી બીજું બધું છોડી દેવું,

એને ગમે છે વહેંચીને ખાવું, ન્યાયથી જીવન જીવવું.


ચેહર મા ખુશ થાય એમ કરવું, બાકી બીજું બધું છોડી દેવું,

એને ગમે છે એક થઈ રહો, તો નિંદારસ છોડી દેવું.


ચેહર મા હરખાઈ જાય એવું કરવું, બાકી બીજું છોડી દેવું,

એને ગમે છે કુવાસીઓ ની ખુશી, ખોટી મજાક છોડી દેવું.


Rate this content
Log in