End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

Jaya dave

Others


3  

Jaya dave

Others


અકબંધ કેદીપણું

અકબંધ કેદીપણું

1 min 257 1 min 257

નથી આજે કોઇ મારો ધણી,

જિંદગી મારી પીડા ને એકલતાં તણી,


બાળપણમાં બાળકો બાથ ભરી ભેરું થાતાં,

યુવાનીમાં ચડતાં લોહી પર, સૌ કોઇ ફીદા થાતાં,


ગયું બાળપણ,ને એમજ યુવાની,

ના થાય પુરી, આ ગઢણની કહાની,


સ્વાર્થના સગા સૌ કોઇ,

બુઢાપા આપણું ન કોઇ,

વિચારી, વિચારી,

સંતાનનું ઉંમર એમ ખોઈ,


ગયુ તન--મન પણ કયા રહયુ, અકબંધ રહ્યું કેદપણુ,

જાખી નજર, ચેર પર, એમ જોલા ખતી,

પાલાના પાણીમાં, ડુબતી એક માખી,


જીવન, જીવન છે એમ તરછોડાય નહીં

થાકી બહું ઘરડી ઉંમર, એકલા એમ જીવન જાય નહીં,


સ્વભાવ ભીરું થાય, નજર કમજોર થાય,

દાંત, કાન રજા પર જાય, ભર જોશ જીવા બાઈ,


હાથ-પગની જોડી, રમે કોડાકોડી, હારજીત થાય થોડી,

વાદે જાય, વિવાદે ખાય, વહુનાં મેણા-ટોણાં સહેતી જાય,


એ આકરું, અકબંધ, કેદીપણું એમ ન જાય,

કરે ગતી જીવ મૃત્યુ તરફ ત્યારે,

કર્મના બધંન છુટે જયારે.


Rate this content
Log in