કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ શૈલીના આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : abstract

ગણેશ read more

1     94    5    7151

આધેડ વય પછી થતી પતિ પત્નીની મજાકને શબ્દોમાં હઝલ થકી ઢાળવાનો read more

1     6.9K    4    5984

આવી છે પ્રીત તારી કારણ, મને તારી યાદ read more

1     1.2K    0    6981

લાગણીઓનો read more

1     7.2K    2    5994

સૂરજ read more

1     1.1K    0    6983

હડસન read more

1     6.9K    0    6405

મનગમતી read more

1     1.2K    0    6984

1     1.1K    0    6982

શબ્દે શબ્દે પાને read more

1     1.0K    0    6985

પૈસાના પહાડ read more

1     1.2K    0    7056

દાદ મળે કદર થયે પ્રશંશા તો read more

1     1.2K    0    6984

સાપ read more

1     1.2K    0    6888

એક નમણી નારના read more

1     6.9K    1    5998

ગીતમાં વાંસળી પોતાની વ્યથા ઠાલવે છે અને હવે એને ઇર્ષ્યા થાય છે કે પોતાનું જ નામ લઈ read more

1     7.0K    8    5223

સ્ટોરી મિરરમાં મારી પ્રથમ પોસ્ટ છે! આપ સૌને ગમશે એવી આશા read more

1     1.3K    0    6886

વ્યથા કેરા read more

1     7.0K    2    5767

પ્રથમ પ્રયાસ છે અહીં.. તો આપ સ્વીકારશો એવી અપેક્ષા રાખું read more

1     1.3K    3    7004

 હાયકુ તુજ  પીંજણ કરું હું જ  પામવા read more

1     14.1K    6    4048

'તું' અને 'હું'માંથી 'આપણે' તરફની read more

1     13.5K    5    4313

હોવાપણાંનો એક read more

1     7.2K    1    5192

દિલ અને read more

1     6.9K    2    6201

ભગવાન પાસે read more

1     1.3K    5    6239

1     6.8K    1    5193

કાના અને રાધાનાં રીસામણાં અને મનામણાંની વાત આ ગીતમાં read more

1     6.6K    2    5924

1     6.9K    1    6202

માનવીનાં મનમાં રહેલા રાવણને કોણ read more

1     7.0K    2    5191

રણ વચાળે ય ડૂબી જવાનું બનત, સાથ કાજળ ભરેલાં નયન હોત read more

1     84    2    7096

... મળે ના મળે ફેર શું read more

1     6.4K    4    5909

માણસાઈનું read more

1     1.1K    0    6887

1     6.9K    2    6402