We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!
We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!

Bhavna Bhatt

Others


4  

Bhavna Bhatt

Others


આવો મા

આવો મા

1 min 368 1 min 368

આવો ને આવો ચેહર મા દોડી,

કહું છું હું તો બે‌ હાથ જોડી.


ચેહર પાર ઉતારો અમારી હોડી,

કહું ગોરના કુવા વાળી હાથ જોડી.


તારા આધારે ચેહર હાંકી છે નૈયા,

ભક્તોની તું તારણહાર ઓ મૈયા.


ભાવનાના જીવનની એક તું છે દોરી,

જુઠ્ઠાં જગની તે ખેચી લીધી છે દોરી.


આ અવતાર જો એળે ગયો તો,

બાળકોના ગુના માફ કરી દેવાય તો.


Rate this content
Log in