કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ ભાષાનાં આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : gujarati

ગણેશ read more

1     90    5    6717

આધેડ વય પછી થતી પતિ પત્નીની મજાકને શબ્દોમાં હઝલ થકી ઢાળવાનો read more

1     6.8K    4    5557

આવી છે પ્રીત તારી કારણ, મને તારી યાદ read more

1     1.2K    0    6533

લાગણીઓનો read more

1     7.2K    2    5566

સૂરજ read more

1     1.1K    0    6535

હડસન read more

1     6.9K    0    6267

મનગમતી read more

1     1.2K    0    6536

1     1.1K    0    6534

શબ્દે શબ્દે પાને read more

1     1.0K    0    6537

પૈસાના પહાડ read more

1     1.2K    0    6655

દાદ મળે કદર થયે પ્રશંશા તો read more

1     1.2K    0    6536

સાપ read more

1     1.2K    0    6445

એક નમણી નારના read more

1     6.8K    1    5774

ગીતમાં વાંસળી પોતાની વ્યથા ઠાલવે છે અને હવે એને ઇર્ષ્યા થાય છે કે પોતાનું જ નામ લઈ read more

1     6.9K    8    4571

સ્ટોરી મિરરમાં મારી પ્રથમ પોસ્ટ છે! આપ સૌને ગમશે એવી આશા read more

1     1.3K    0    6443

વ્યથા કેરા read more

1     7.0K    2    5344

પ્રથમ પ્રયાસ છે અહીં.. તો આપ સ્વીકારશો એવી અપેક્ષા રાખું read more

1     1.3K    2    6558

બારીમાંથી ડોકિયું,કાઢીને,પતંગિયા સાથે આંખોનો મેળ read more

1     1.1K    0    6684

કોઈના બોલવાની રાહ જોઉં read more

1     1.3K    0    6656

 હાયકુ તુજ  પીંજણ કરું હું જ  પામવા read more

1     14.1K    6    3952

'તું' અને 'હું'માંથી 'આપણે' તરફની read more

1     13.5K    5    4208

હોવાપણાંનો એક read more

1     7.2K    1    5052

દિલ અને read more

1     6.9K    1    5776

ભગવાન પાસે read more

1     1.3K    5    5802

1     6.8K    1    5053

કાના અને રાધાનાં રીસામણાં અને મનામણાંની વાત આ ગીતમાં read more

1     6.6K    2    5498

1     6.9K    1    5775

માનવીનાં મનમાં રહેલા રાવણને કોણ read more

1     6.9K    2    5050

રણ વચાળે ય ડૂબી જવાનું બનત, સાથ કાજળ ભરેલાં નયન હોત read more

1     72    2    6688

... મળે ના મળે ફેર શું read more

1     6.4K    4    5479