કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ ભાષાનાં આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : gujarati

પાલવ પકડીને ચાલતો બાળક read more

1     1    0   

કૌશલ્યાની આંખોનાં તારા છે read more

1     1    0   

આજે પણ એ દોહરાવાતી મિસાલ read more

1     19    0   

મીણબત્તી અને દીવા ના પવિત્ર પ્રકાશથી કરવાનો છે સામૂહિક વાર read more

1     63    1   

તમે ના જો સમજો તો બીજું કોણ read more

1     0    0   

ના કોરોનાનો ડર બસ ધિંગામસ્તી read more

1     75    2   

ખુદ ઘેરાયો છે હવે પ્રગતિના પ્રકાશ બિંબોની વચ્ચે read more

1     0    0    2330

ક્ષિતિજે જઈ જોયું તો ખરેખર આકાશને ધરા મળતી નથી !! read more

1     0    0    2330

આરંભ તો થઈ જાય છે મયખાનામાં દાખલ થતાં જ read more

1     0    0    2330

હવે એ જ ખુશ્બૂના સથવારે આખો ચમન પણ મળશે read more

1     1    0    2330

રામ
© Gordhanbhai Vegad

Children Stories Inspirational

ઝંખનાઓનો એક લૂંટારો લૂંટી રહ્યો ભીતર શાંતિ read more

1     40    2    1133

મંદિરમાં આરતી ને મસ્જિદમાં અઝાન રૂપે જીવે છે શ્રદ્ધા read more

1     0    0    2330

માટીનો માણસ
© Chetna Ganatra

Children Stories Inspirational

સફરમારગ મારો પાંચ પગલાનો.. જીવનમાં અનુસરવા માટે ખૂબ સુંદર read more

1     0    0    2330

વેક્સીન - રસી
© Vrajlal Sapovadia

Children Stories Inspirational

રસી ઊભી કરે છે શરીરમાં કાયમી read more

1     0    0    3562

લાખોની મેદનીમાં પારખજે લાગણીઓ read more

1     3    0    2330

"ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો" નો સંદેશો read more

1     1    0    5113

ગભરુ હૃદયની હારમાં બેઉં સારસ read more

1     11    3    3091

ઘરમાં રહીને મેં થોડી ભાજી read more

1     1    1    3091

કેવટ થૈ હું નૌકા ચલાવું ગંગા read more

1     0    0    2566

'રાજ તિલકની કરી તૈયારી, માતા કૈકેયી એ બાજી બગાડી, વન જાયે રામ, લક્ષ્મણ, સીતા, તવ read more

1     1    1   

'બનાસનું એ જળાશય મથક, નામ એનું દાંતીવાડા; લશ્કર છાવણી, નવોદય વિદ્યાલય, આ છે લશ્કરની read more

2     0    0    2566

ચાલને, ફરીથી એટલા જ નજીક read more

1     0    0    5113

તો લાજે સિંહણ દૂધડા, એની ભવની ભોઠપ read more

1     0    0    3808

ઘી રેડી ને પિરસેલો કંસાર read more

1     149    4    3137

એક ઝાંખી જોવાની લાગી read more

1     3    0    5113

મણ મણનાં ભઈઓ પણ થઈ ગયાં કણ કણ રે read more

1     7    2    4350

ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી, માડી તુજને ધરાય રે read more

1     1    1    1857

જો તને વાંધો ના હોય તો read more

1     0    1    4350

નદી
© Purnendu Desai

Inspirational

મોહ માયા રાખ્યા વગર જીવન read more

1     5    0    5113

અનરાધાર અહીં વરસી read more

1     0    0    6191