કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ ભાષાનાં આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : gujarati

મૂળ તકલીફ તો બસ મુલાકાત read more

1     0    0   

હું છેલ્લા શ્વાસ સુધીની જવાની લઈને આવ્યો છું read more

1     0    0   

ચાંદલીયાના પાલવડે શરમાયા read more

1     0    0   

જ્યારે ઉમેરવામાં થોડો વિશ્વાસ રહી ગયો read more

1     20    1    1984

જેણે બનાવી આ સૃષ્ટિ એને પામવું પણ છે સરળ read more

1     0    0    2430

મળે છે મંદિરે ધન હાથ ફેલાવવાથી read more

1     0    0    3613

ફાગણના રંગ ફાગ, મધુ કોયલના રાગ read more

1     0    0    2650

વગાડો વેણુ રાજ સુખલડા read more

1     2    0    3841

તું, તારી હાજરી ને તારો પ્રેમ જ read more

1     0    0    5082

આખો ભારત પ્રેમ દિવસ થી ગાજતો ને read more

1     1    0    6567

જ્યારે આર્મીમાં વચન લઈને read more

1     0    0    6502

દિલના સામ્રાજ્ય પર રાજ ... વાહ! એક સુંદર read more

1     0    0    3841

નદી જેવી રહી છું હંમેશા શોભતી અને read more

1     1    0    3841

છતાં ભૂલવા એમને કરું હું read more

1     0    0    2650

પ્રેમ એટલે નવી પેન લેતા જ તારું નામ હાથ પર લખવું read more

1     4    1    2710

ચાહું બસ તારો નિ:સ્વાર્થ "સાથ" read more

1     1    1    5529

જાણે ગુલાબી શ્વેત સુમનથી read more

1     2    0    2650

પ્રેમ
© Vrajlal Sapovadia

Tragedy Inspirational

નશામાં વિચારે કે હવે તો બરોબર read more

1     0    0    2650

સાગર લહેરોના read more

1     0    0    2650

એજ હતી સવાર ને read more

1     0    0    2650

જ્યારે જ્યારે તું મને હસાવવાની કોશિશ કરે read more

1     0    0    3841

કર્યો પ્રેમનો એકરાર એ શહીદો એ પણ read more

1     1    1    3161

ચંચળ ચિત્ત બની મરકટ ; ચાળાં કરતું રંગે ઢંગે read more

1     2    1    1984

મલ્હાર રચાશે જ્યારે હોઠોના વાદળ બંધાશે read more

1     0    0    2650

મારો ગુસ્સો માને જોઇ શમે read more

1     2    1    4359

શીખવ્યું ઘણું મીઠાં બોલથી કર્યો વિચાર કલ્પપ્રેમ read more

1     0    0    5082

કે સાગર ને હવે તરસવાનું થયું read more

1     13    0    1985

હુનર શીખી બેઠા છૈ અમે read more

1     1    0    6336

હું હળાહળ, રસ-સોમ read more

1     0    0    2650

ઉંબરો કેવા ભીતરે જકડી રાખે read more

1     0    0    5082