કોટ્સ New

ઓડીઓ

મંચ

વાંચો

સ્પર્ધા


લખો

સાઇન ઇન
Wohoo!,
Dear user,

નોંધઃ પસંદ કરાયેલ ભાષાનાં આધારે રચનાનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે : gujarati

'ચાલ મૂકી દઈ, આજે બધા કામ ને કાજ, માણીએ આ સુંદર મજાની, મઘમઘતી સાંજ, બેસ તું મારી read more

1     2.7K    99    1

'અહીંયા જ મારા પ્રણયની કબર છે, ખરું કહો તમે, આ તમારું જ ઘર છે ? તમે બેકદર થઈ ગયાં તો read more

1     19.2K    79    23

O God, are you seeing and read more

1     16.0K    76    18

તારો સાથ
© Deep Gurjar

Romance Inspirational

ડગલે ડગલે ચાલતો હોય, પરંતુ જરાય ચિંતા ના હોય, જ્યારે તું મારી સાથે read more

1     354    75    8

યાદ
© Harshal Baxi

Romance Tragedy

heart felt the read more

1     1.7K    72    3

Amazon best reads for August !!

'તારી પા પા પગલીઓને દીલમાં મઢાવું ! મારી લાગણીઓ પર પાળ કેવી રીતે બંધાવું ?' એક સુંદર read more

1     1.6K    72    2

કસોટીઓના સમયમાં ભગવાનને થતી સાહજિક ફરિયાદને આલેખી છે. જાણે ભગવાન પરના હકને તાદર્શ read more

1     15.3K    69    13

In my read more

1     811    65    9

આજ વાત પર મારી નાની અમથી કવિતા તમને read more

1     318    65    39

in the life, the read more

1     889    63    4

About the game of read more

1     734    62    25

How long read more

1     693    60    7

અચાનક બધું બદલાઈ ગયું, એ રમતનું મેદાન પણ ખોવાઈ read more

1     338    60    334

સ્વાસ્થ્ય આપનું સદા યુવાનની જેમ ચેતનમય હો! તન-મન-ધનથી સદા તત્પર આપનું જીવન જ સેવામય read more

1     14.9K    58    20

કાવ્ય પ્રથમ વરસાદ અને સાંજના સમયે જાણે સૂર્ય દેવ અને વર્ષા રાનીના લગ્ન થતાં હોય એવું read more

1     14.4K    57    36

Stop the things.. and live life read more

1     368    56    26

Remaining the read more

1     554    56    27

'પારણે ઝૂલે બાળ, મન હિંડોળે હિંચે સાજન. વરસી ઘટા છત્રી ઓથે ઉભા: બે, ભીંજાય હૈયા.' read more

1     617    55    81

Famous in read more

1     482    55    114

travelled read more

1     621    55    52

There is no happiness like read more

1     525    55    51

તું આવ!
© Shraddha Vyas Shah

Inspirational Romance

Come to me taking the precious read more

1     539    55    19

'જીવનમાં બીજાને પ્રેમ કરતા પહેલા પોતાની જાતને પ્રેમ કરતા શીખવું જોઈએ, કોઈના જીવનમાં read more

1     288    55    82

heart read more

1     240    55    53

In life the situation read more

1     454    54    46

a superb content of subject read more

1     657    54    14

Amazon best reads for August !!

Me n myself . read more

1     394    54    243

if you read more

1     367    54    54

'મારા દુઃખમાં દુઃખી થાય અને મને, ખુશ કરવા માટે બધું જ કરી શકે છે.એ વાતના અહેસાસથી read more

1     542    54    28

'ફાટફાટ જોબનિયું આયુ એવું,એના કાપડામાં કેમે ન મા'તું, ભીડે કમાડ, ને સાંકળ દીયે, મુખ read more

1     444    54    5