Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Rita aparajita Mohanty  


ନାରୀ

Inspirational

ଅମୃତ ସିନ୍ଦୁ ସନ୍ତାନ ର ମଙ୍ଗଳପାଇଁ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ ନିଜ ପୂଣ୍ୟ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ।1    6.4K 10

ପ୍ରେମ -ରୀତା ଅପରlଜିତା ମହାନ୍ତି

Romance

ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ମନଟିଏ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ1    1.2K 8