Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Sridhar Patnaik

  Literary Captain

କ୍ରାନ୍ତି

Inspirational

ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ

1    1.4K 9

ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ - ୧

Inspirational

ମହାପାତ୍ରବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ, ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅବସ୍ଥା ?

1    7.4K 8

ଚାହା ଖଟି

Inspirational

ରଘୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପାଖରେ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ।  ଭାବୁଥିଲେ, "ସତ କଥା ତ, ଦାସ ମହାଜନେଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାଲି ନୀଳ ବତି ଥିଲ...

1    7.1K 11