Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Balika Shinde   AUTHOR OF THE YEAR 2018 - NOMINEE

  Literary Brigadier

डोळ्यातल्या आसवांचा अर्थ

Others

आसवांची ही कथा माझ्यासाठी राहिली गुपीत बनुन.... कधी कोणाच्या आसवांचा अर्थ कळला तर कधी कोणाचे आसवं र...

1    471 37

खरच मी चुकतेय का ?

Others

आई,पत्नी या सर्व भुमिका परोपरीने निभवण्याचा प्रयत्न करूनही कुठे कमी तर पडत नाही ना ही भिती मनात सतत ...

1    441 18

मनातील तरंग

Romance

तिरक्या नजरेने तुझे पाहणे.... इशाऱ्याने खुणवणे ... ते आठवून पुन्हा - पुन्हा उगाच गाली लाजते...

1    354 23

स्त्री

Others

स्त्रीच्या विविध नातेसंबंधाचे चित्रण आणि त्यातील रुपांतरण

1    13.2K 11

धरणी

Others

धरणीमाता आणि तिचा कोप

1    20.4K 15

मृगजळ

Others

मृगजळाच्या अस्तित्वाची कहाणी

1    20.5K 15

माझं इवलस रोपटं

Others

एका रोपट्याची वाढण्याची जिद्द

1    13.7K 25

सावली

Others

सूर्य डोक्यावर आला असताना सावलीने केलेली सोबत महत्त्वाची

1    20.5K 11

शब्द

Others

शब्दांची किमया

1    13.5K 14

ऐक ना सख्या

Romance

आनंद आणि दु:ख यातील भागीदार करून घेण्याची इच्छा

1    13.3K 14

नात्यातले कुंपण

Others

नात्यातील बंधन

1    13.8K 19

तू दिलेले घाव

Romance

प्रिय व्यक्तीशिवाय झालेल्या विरहाच्या वेदना

1    20.4K 13

स्त्रियांची दोन घरं

Inspirational

सासर आणि माहेरातील स्त्रीची आयुष्य

1    20.9K 21

वाटोळे

Tragedy

रात्र वैऱ्याची असलेली गोष्ट

1    13.8K 21

आरश्यातील माझी प्रतिमा

Others

आरसा आणि त्याच्याशी संवाद

1    20.7K 26

आकाश

Inspirational

कल्पनाविहार

1    20.6K 10

तुझं माझं अलवार नातं

Others

नात्यातील ओलावा

1    20.4K 11

मिठी

Fantasy

बाळाच्या स्पर्शाचे आईला होणारे सुख

1    14.3K 16