Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Pranati Mahapatra  

  Literary Lieutenant

ଅପୂର୍ବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଇଏ

Inspirational

ଅମର ଗାଥା ତା ଇତିହାସ ଭଳି ଗାଇବ ଯେବେ ବା କିଏ, ଗରବେ କହିବ ଏମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ନାହିଁ ଏହି ଧରାଧାମେ। ଅପୂର୍ବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଇଏ।1    106 3

କିଏ କନ୍ଦାଏ

Abstract Inspirational

ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ କନ୍ଦାଏ ନାହିଁ ଆରେ କନ୍ଦାଏ ତ ସୁଖ,1    1.0K 2

ବନ୍ଧୁ

Action Inspirational

ବନ୍ଧୁ ତ ସେହି, ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ମନକଥା1    240 2