Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Kishor Mandle

  Literary Colonel

दुसरी बाजू.

Fantasy

समोरचा तुळशी वृंदावन जळून गेलाय. व्हरांडा सुकलेल्या पानानी भरून गेलाय. पण मला आता यात रस वाटत नाही. ...

2    1.1K 30

माणुसकी

Others

ट्रेन शेवटच्या स्टेशनवर आली, हळूहळू थांबली. तो मुलगा अजूनही अनिकेतला बिलगून बसला होता. त्या मुलाचा ह...

3    1.5K 82

ऑटिजम (autism)

Romance

आईबाबांना पाहून ती गोड हसली. दोघेही तिच्या जवळ गेले. जतीनने तिला मिठीत घेतले, आणि ती नेहमी सारखीच त्...

4    1.6K 53

तंटामुक्त गाव

Inspirational

तंटामुक्त गाव… पण गावातल्या जाऊदे पण कुठल्यातरी घरात जर हे चालू असेल तर…

5    1.4K 55

जल्लाद

Tragedy

पोते खरकन खाली येत फासात अडकले. लटकत असलेल्या पोत्याला पाहत दोघांचा चेहरा खुलला.

7    1.5K 84

कप

Drama

खरतर हिरवा रंग हा डोळ्याला शीतल वाटावं म्हणून दिला जातो, असे म्हणतात तरी!

8    1.6K 82

दमलेल्या बाबाची कहाणी

Tragedy

सुनील लटपटत्या पायाने आत जाऊ लागला. दामू समोरच्या बंगल्याचा समोर उभा राहून लोकांच्या देवाला उदास जात...

10    1.5K 61