Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Jayashree Das  

"Literary Captain"


ନାରୀ ଏକ ପ୍ରେରଣା

Inspirational

ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ କି ଏକ ନାରୀ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ। ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହି କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନୀରବରେ ସହିଥିଲେ।3    7.6K 18