Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Manas Behera

  Literary Captain

ଗଛ

Inspirational Others

ଆଉ ସକାଳୁ ଶୁଭୁନି ପକ୍ଷୀର ମଧୁର କିଚିରିମିଚିରି ସ୍ୱର । ହେଲେ ଖରାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଛାଇ । ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ଆଜି ଗଛ...

2    150 10

ଅକୁହା ପ୍ରେମ

Tragedy

ରୂପାଲି ,ରୂପେଲି ପରଦାରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ ।କେବେ ପ୍ରେମର ସରଗପୁରେ ମନମତାଣିଆ ନୃତ୍ୟଗୀତ ତ କେବେ ସନ୍ତାନର ମା ...

3    280 17