Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Niranjan Salaskar

Writer, Reader, Teacher.

  Literary Colonel

पहिलं प्रेम

Romance

 प्रेम, अव्यक्त  

6    8.0K 79

गणपतीचे घर

Others

गणपतीचे घर, एक प्रवास वर्णन, गणपतींचा कारखाना

4    8.3K 93

प्रेमाची व्याख्या!

Romance

प्रेम, अपंग

3    2.8K 77

सर्वच भुतांचे पाय उलटे नसतात.

Thriller

भूत, भीती, सत्य, भास

9    15.4K 121

"मैथिली"

Action

भय कथा, 

8    8.5K 121