Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Malti Patel

  Literary Colonel

વ્યસન

Others

'વ્યસનનું મૂળ વ્યસનના ઉત્પાદનમાં છે, ગાગરમાં સાગર સમાવતું વ્યસનમુક્તિ અંગેનું સુંદર લઘુકાવ્ય.'

1    1.4K 12

વડીલ

Others

'વડીલ એટલે લીલી-સૂકીનાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણપત્ર, પણ એમાં ન હોય નકલ કે આપખુદીનું અત્ર.' જીવનમાં વડીલનું ...

1    13.6K 14

પડછાયો

Others

'નાનાનો નાનો ને મોટાનો મોટો, જેવો હશે તેવો જ પાડે ફોટો. ચાહે છુપાવવા દુષ્કર્મને લાખ કરે કોઈ કોશિશ, ...

1    6.5K 10

આંખ.. આંસુ.. સુમન..

Others

'પળપળ મારો પીછો કરીને શાને તું અટવાય ? પડછાયો પણ સાથ છોડી દે ત્યારે અંધેર મારી આ દુનિયામાં તું જ સાથ...

1    13.7K 11

વિસામો

Others

'કુટિર હો યા કનકમહેલ વિસામો શીદ લાગે જેલ? દેખાદેખી કે અનુકરણનો જ મને તો લાગે ખેલ.' દરેક જણ માટે દુનિ...

1    13.7K 8

બંધન ન નડે

Others

'આકાશે રહેવુ એથી ગમે, ત્યાં કોઈ જ નહીં કનડે, આકાશે ઘર લેવુ ગમે, કે ત્યાં કોઈ દસ્તાવેજ ન નડે.' પાંખો ...

1    7.2K 12

ઝાંઝર

Classics

રૂમઝુમના રણકાર સાથે ઝાંઝર દે છે અકળ જ્ઞાન..

1    6.7K 3