Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Jayanta kumar Jena

  Literary Colonel

ପ୍ରେମ : ଏକ ଆଲେଖ୍ୟ

Romance

ପ୍ରେମ ତୁମେ , ଅଧିକାରିଣୀ ପ୍ରେମର ନିରାଶାରେ ଜୀବନ, ଆଶାର ନିଃଶ୍ଵାସ ଓଲଟାଅ ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ଜୀବନର ଶୀତ, ନିଦାଘ...

1    13.4K 10

દિલનું દસ્તુર છે દીકરી

Inspirational Children Classics

દીકરીના લગ્નમાં લાગણીઓનું યુદ્ધ થાય છે, દીકરીના લગ્નમાં દરેક સંબંધ શુદ્ધ થાય છે.

1    12.9K 4