Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Narmad Gujarati

  Literary Captain

હરિ ઠામે ઠામે

Classics Inspirational

તનમને ભરાતા, વિકાર માતા, કુસંપ થાતા, હરજે તું; સહુને વરદાતા, કર સુખસાતા, નિરોગિ રાતા, હરજે તું; ના જ...

1    131 4

હક માગો

Classics

'માણસ થઇને હક ના સમજો, તો તો ઢોંડા જેવા; જનાવરો પણ દુઃખ દે તેનાં, વેર લીએ છે કેવાં ?' માનવીએ અન્યાયન...

1    124 6

સ્હાંજની શોભા

Classics Inspirational

હાં રે બાવળ ઝાડીમાંથી સૂર્ય અસ્ત જોઈને; હાં રે સિંદુર રંગથી ને કેમ રહું મોહીને ? હો ! જી રે.

1    54 2

સુખ

Classics

'સુખિયો નર્મદ પૂરો અહીં, ઉદ્યમ ઘટતો કરતો સહી; જરૂરનો પૈસો તે રળે, સંતોષે દહાડા નિર્ગમે.' જે સંતોષી છ...

1    49 3

સાસરે જતી સીતા

Classics Inspirational

પરણી સીતા સધાવતાં સાસરે; આવ્યાં જનકરાજાતણી પાસ, રાખી મન આશ, લેવાશિણ વેણ રે

1    115 5

સલામ

Classics

'આજ કાલ તો કાચ લાલ તે, મનાય સાચી લાલ. સાહે' આજે લોકોના વ્યવહાર બનાવટી બની ગયા છે, આજે કાચ પણ કિમતી મ...

1    107 5

સતી

Classics Inspirational

રે આશભરી બહુ સુખ ઉદે જોવા, આવી ત્યાં જોઉં અસ્ત, મનના મનોરથ તૂટી પડ્યા, ફૂટ્યું દર્પણ લીધું હસ્ત.

1    108 7

સજ્જ થાઓ

Classics

'સજ્જ થાઓ કરી મનચંગા, એ તો વાજે છે રણ રંગા રે,' જયારે યુધ્ધના રણશિંગા વાગતા હોય ત્યારે શુરવીરોએ સજ્જ...

1    131 6

સંયોગવર્ણન

Classics Children

ધોળાં ઝીણાં વસ્ત્ર જ પ્હેરી બંને, જાએ સુવાને ઉલટે પલંગે; જાએ છુટી બંધન સેજ જોતાં, જાએ છુટી બંધન સેજ...

1    126 5

વીર પુરુષ તે ક્યાં છે?

Classics

'આજે ધરતી વીરપુરુષોથી રિક્ત બની ગઈ છે, આજે રામ, કૃષ્ણ, વિક્રમ ઈત્યાદી મહાપુરુષોની ખોટ વર્તાય છે, કવિ...

1    131 6

વિધવા વિલાપ

Classics

વ્હાલા મુજને છોડી વ્હેલો કહાં ગયો; આંખોમાંથી જળની ધારા જાય જો, ટહાડો વાઈ અંગે તાવ ધિકી રહ્યો; લખ્યો ...

1    75 3

વર્ષા

Classics

'જયારે ચોમાસું આવે છે ત્યારે જાણે કે કોઈ રાજાની સવારી આવતી હોય તેવો તેનો વટ હોય છે, ગાજવીજ અને મેઘધન...

1    32 1

રેખ રૂઠિ ને ગઇ આશ ઉડી રે

Classics

જેની હૂંફમાં તન મન ધનની, આશ હતી મોટી; અરરર આશ; આશ રે, સહજમાં થઇ ગઇ ખોટી રેખ રૂઠી..

1    83 4

યોદ્ધો

Classics

'શુરવીર યોદ્ધા માટે શરીર પરના ઘાવ એ એની શોભા છે, શુરવીર વ્યક્તિઓ પોતાનાસંતાનોને પણ વીરતા વારસામાં ...

1    136 6

મૈત્રિ

Classics

'દુનિયામાં મિત્રાચારી બંધાવા પાછળના ઘણાં કારણો છે, લોકો મિત્રતા કેમ કરે છે ! તેની સુંદર સમજણ નર્મદની...

1    110 3

બ્‍હેનોને (હોરી-રાગ-કાફી)

Others

'ઋતુ વસંત તો પુરી થશે ને, ઝૂલશે મદનો ઉન્હાળો; ગભરાતાં નીકમાં જ પડાયે, નીતિયે લાગે તે વ્હાલો. બ્‍હેનો...

1    49 5

પીડ કોની આગળ કહીએ?

Inspirational Children Classics

મેહનત કરતાં ધન ન મળે કંઇ, પેટડું ડાબી રહીયે. પ્રભૂ પીડ કોની આગાળ કહીયે

1    243 13

પામર જીવને

Others

'સાંજ પડે ને વાહાણું વાએ, ફુલ કો ખીલે બીડાએ રે; ઋત ઋતના ફેરફાર હોએ, સુખ દુઃખના તેમ જાણે રે.' સુખ અને...

1    66 4

પાછી પાની ન કરવી

Classics Children

ડગલું ભર્યું કે ના હથવું ના હથવું; વેણ કહાડ્યું કે ના લટવૂં. ટેક. સમજીને તો પગલૂં મૂકવું, મૂકીના બ્હ...

1    66 3

નીતિની સાડી

Classics

સાડીની ઠંડક સુધા સરીખી; નહીંજ લાહ્ય કંઇ ઝેરની રે, બ્‍હેની નીતિની સાડી પ્‍હેરની.

1    109 4

નીતિતુંબી ભવસિંધુને તરાવે

Classics

પ્રભુ, પ્રેર તું ઉપાય, લાગુ પાય, હે જગરાય, તું સમરાય, સુખડું થાય, મનની લાય,

1    81 4

નવ કરશો કોઈ શોક

Classics

જુદાઈ દુખ તે જ નથીજ જવાનું જાયે માત્ર મરણથી, મરણ પ્રેમીને ખચિત મોડું છે, દુખ વધે જ રુદનથી

1    173 6

નર્મદા શું ગાવું શોભા સાંજની

Classics

હા રે પાકા રંગનાં ભૂરાં તે સામે ડુંગરા, હા રે ગળી રંગના ટોચે તો ભૂરાં વાદળાં. - ઢળતીસાંજની શોભાનું વ...

1    182 8

દાસપણું કહાં સુધી

Classics

ઇંદ્રિઓ બહુ બ્હેર મારિ ગઇ, ઘણે ઘણે સહવાસે; વિદ્યા રૂપી માત્રા ચાટે, આવે પાછી શુદ્ધી.

1    83 4

તકના દિવસો

Classics

ટાણાં ઉપર વિચાર કરશો ઐક્ય તમને ચ્હાશો; મૂર્છિત થયલા માનસિંહને ઉડાડતા થાશો.

1    120 6

ડાંડિયાની ડાંડિ

Classics

ડાંડિ વગાડે ડાંડિયે, હોય ડાંડિયો જેહ; મુકે ડાંડપણ ડાંડિયો, મસ્તી કરતો રેહ.

1    67 4

ડગલું ભર્યૂં કે ના હઠવૂં

Classics

સમજીને તો પગલૂં મુકવૂં, મૂકીને ના બ્હીવૂં; જવાય જો નહિં આગળ તોયે, ફરી ન પાછું લેવૂં- વેણ કહાડ્યું કે...

1    64 2

ઝાસાં શા ખાવા ?

Classics

વિના કારણે મદે ભરાઇ, ઉપરી તસકા તોડે; થોડી વાર તો ખમી જવું પણ, પછી ન રહેવું જોડે.

1    102 5

ઝટ સજો

Classics

નર્મદ હામ સુરા છે પાઇ સૂર શૂર રહે ન છાનો હો - જે પહેલેથી તૈયાર રહે છે, તેની જ જીત થાય છે.

1    65 2

જીવન વસંત

Classics

નીતિ સરોવર શીતલ જવનું નાંખે મલિનતા નિવારી ફૂલ અને ફલરૂપ સુસાધન અત્યંત આનંદકારી. નિરંતર અતિ ગુણકારી. ...

1    126 6

જય! જય! ગરવી ગુજરાત!

Classics

જય! જય! ગરવી ગુજરાત! - ગુજરાતની ગૌરવગાથા કવિ નર્મદની કલમે

1    140 6

ચોમાસામાં વનવર્ણન

Classics

પાણી પાણી સકળ વનની કુંજમાહે મચે ને પહાડી ભૂમિ ચકચક બને સાફ ધોવાઈને રે; કો કો ઠામે ડુંગર પથી ધોધ મોટા...

1    105 4

ઘાયલ નર્મદ

Classics

ઘાયલ દર્દિનું દર્દ તે નર્મદ જેવું જ દર્દિ પિછાને; - કલાપીની રચના, નર્મદને સમર્પિત

1    61 1

ખેલો ખેલો હોળી રે ખેલૈયા

Classics

વસ્ત્ર દલાડો કેસૂડી રંગે, અબીલ-ગુલાલ છવૈયા, ખેલો ખેલો હોળી રે ખેલૈયા.

1    41 2

કબીરવડ

Classics

દીસ્યો હાર્યો જોદ્ધો, હરિ તણું હ્રદે ધ્યાન ધરતો, સવારે એકાંતે, કબીરવડ એ શોક હરતો. - કબીરવડની શોભાનું...

2    129 6

એક ચિત્ર

Classics

ઝાડ ઉપરતો બગલું દીઠું, ફુલડામાં સાપોલિયું દીઠું; એવું કાંઇ હું જોઉં છું.

1    136 6

આ તે શા તુજ હાલ

Classics

સત્તર સત્તાવીસ, સનેમાં રેલ જણાઈ; બીજી મોટી તેહ, જાણ છોત્તેરે ભાઈ. એની સાથ વંટોળ, દશા બેઠી બહુ રાસી.....

1    139 7

અવસાન સંદેશ

Classics

હરિકૃપાથી મમ લેખ ચિત્રથી, જીવતો છઉં હું દમથી – રસિકડાં.

1    230 6

અમાસ નિશ ઘનઘોરમાં

Classics

નહીં ડાંડિયા સ્હાંડિયા, પણ વળી લોક અજાણ; ન્હાનાં મ્હોટાં નાર નર, સરવે થાય સુજાણ.

1    107 1

યા હોમ કરીને પડો

Inspirational

હમેશા સાહસથી જ સિધ્ધી પ્રાપ્ત થાય છે, એક સાહસ પ્રેરેક કાવ્ય રચના

1    103 5

મર્દ તેહનું નામ, સમો આવ્યો

Classics

મર્દ તેહનું નામ, મરે પણ પણ નવ મૂકે; ધીર ધરી શૂરભેર, તાક્યું નિશાન ન ચૂકે.

1    102 4

જય જય ગરવી ગુજરાત !

Others

દેશપ્રેમને ઉજાગર કરતી એક શ્રેષ્ઠ કાવ્ય રચના

1    196 8