Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Narshih Maheta

  Literary Captain

નિરખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો

Classics

ઝળહળ જ્યોત ઉદ્યોગ રવિકોટમાં હેમની કોર જ્યાં નીસરે તોલે સચ્ચિદાનંદ આનંદ-ક્રીડા કરે સોનાના પારણા માંહી...

1    84 6

નીત નીત લાછવર લક્ષણ રૂડાં

Classics

નરસિંહ મહેતાનું કૃષ્ણ ભક્તિનું એક પ્રાચીન ભજન

1    61 2

નાનું સરખું ગોકુળિયું

Classics

વણકીધે વહાલો વાતાં કરે, પૂરણ બ્રહ્મ અવિનાશી રે, માખણ કાજ મહિયારી આગળ ઊભો વદન વિકારી રે.

1    162 8

નાચતાં નાચતાં નયન નયણાં

Classics

પ્રેમદા પ્રેમશું અધર ચુંબન કરે, પિયુ-સંગ પરવરી સબળ બાળા, તાલ-મૃંદગ મધ્ય ઘમઘમે ઘૂઘરી, શ્યામ-શ્યામા કર...

1    146 5

નાગર નંદજીના લાલ

Classics

કૃષ્ણ સાથે રાસ રમતાં રાધાની નાકની નથણી ખાવ્યા છે, અને રાધા એ મીઠો ઝઘડો આદર્યો છે.

1    134 6

નાગદમન

Classics

નથી નાગણ હું મારગ ભૂલ્યો, નથી મારા વેરીએ વળાવિયો મથુરા નગરીમાં જુગટુ રમતાં, નાગનું શીશ હું હારિયો

1    165 4

આજ મારાં નયણાં સફળ થયાં

Classics

આજે સ્વપ્નમાં કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન થતાં નરસિંહ મહેતા આનંદમાં આવી ગયા છે, એ આનંદનું એક ભાવગીત.

1    80 4

ધ્યાન ધર, ધ્યાન ધર

Classics

નરસિંહ મહેતાના સંગીતના દરેક વાધ્ય ભગવાન કૃષ્ણનું જ નામ પોકારે છે, એક સુંદર ભક્તિગીત/

1    102 5

ધન્ય તું ધન્ય તું રાયરણછોડજી

Classics

ધન્ય ધન્ય કૃષ્ણજી ! સંતસેવા કરી, ધ્યાન ધરતો હું નિજદ્વાર આવ્યો; જડિત – રાતનમણિ ભવન શોભા ઘણી, દેવ શું...

1    102 6

તું મારે ચાંદલીએ ચોંટ્યો

Classics

કૃષ્ણ સાથે પ્રીત બંધાયાના આનંદનું, નરસિંહ મહેતાનું એક અનોખું ભાવગીત.

1    180 8

તું કિશા ઠાકુરા ?

Classics

જહીં મહાદેવજીએ પૂર્ણ કૃપા કરી, તહીંનો મેં લક્ષ્મીનાથ ગાયો, મામેરા વેળા લાજજાતી હૂતી, ગરૂડ મેલીને ...

1    88 3

તારા દલડાની વાતો

Classics

નરસિંહ મહેતાનું એક સુંદર કૃષ્ણ ભક્તિનું ભાવગીત.

1    65 1

તમારો ભરોસો મને ભારી

Classics

નખ વધારી હિરણ્યકશ્યપ માર્યો, પ્રહ્લાદ લીધો ઉગારી, સીતાના સ્વામી... તમારો ભરોસો.

1    105 5

ટળતો ટળતો હીંડીશ મારે

Classics

ભક્તિ રસનો સાચો સ્વાદ ઋષિ, મુની, અને દેવો જ જાણે છે : નરસિંહ મહેતાનું એક પ્રાચીન ભજન

1    101 5

જ્યાં લગી આત્મા તત્વ

Classics

શું થયું વેદ વ્યાકરણ વાણી વદે, શું થયું રાગ ને રંગ જાણ્યે ? શું થયું ખટ દર્શન સેવ્યા થકી, શું થયું વ...

1    141 5

જે ગમે જગત ગુરુ દેવ જગદીશને

Classics

કૃષ્ણ ભક્તિ સિવાય સઘળું વ્યર્થ છે, નરસિંહ મહેતાનું એક પ્રચલિત ભજન

1    25 4

જાગ્યું ત્યારે ઝાંઝરનો ઝમકાર

Classics

ભક્ત નરસિંહ મહેતા નૂપુરના નાદથી ભગવાન કૃષ્ણે જમવા બોલાવે છે. સુંદર ભાવગીત

1    84 4

જાગોને જશોદાના જાયા

Classics

પંખીડા બોલે રે વા’લા ! રજની રહી થોડી રે‚ સેજલડીથી ઊઠો વા’લા ! આળસડાં મરોડી રે… જાગોને જશોદાના જાયા !...

1    61 3

જાગીને જોઉં તો

Classics

જુદાં જુદાં સ્વરૂપે વ્યાપેલા ભગવાન આખરે એક જ છે. એકેશ્વરવાદનું નરસિંહ મહેતાનું પ્રચલિત ભજન

1    98 4

જાગને જાદવા! રાત થોડી રહી

Classics

ભોગળ ભાંગિયે રાય દામોદરા! ઉઠો જદુનાથ દેવાધિદેવા ! મંડળિક મદભર્યો ઓચરે અઘટતું, જાણે નરસૈંયાની જૂઠી...

1    60 2

જાગને જાદવા

Classics

સવારે કૃષ્ણ ભગવાનને ઊંઘમાંથી જગાડવા માટેનું નરસિંહ મહેતાનું પ્રખ્યાત મીઠું પ્રભાતિયું.

1    23 1

જાગ કમળાપતિ

Classics

નરસૈયો નાગર ભક્ત છે માહરો, પ્રાન થકી અધિક તે નિશ્ચે જાણો, જાઉં વેગે કરી, હૂંડી પાછી ફરી, લોક માંહ...

1    216 8

જા જા નીંદરા ! હું તને વારું

Classics

નરસિંહ મહેતાનું એક પ્રખ્યાત પ્રભતિયું.

1    143 8

જશોદાના જીવણ ઊભા

Classics

પરભાતે ઊઠીને ગોપી, ગૌને હેરાવે ; ઓ કાનુડા ! ઓ કાનુડા ! કહીને બોલાવે.

1    60 2

જશોદાજીને આંગણિયે

Classics

જશોદાજીના આંગણામાં પારણે ઝૂલતાં બાલકૃષ્ણની બાળલીલાનું સુંદર નિરૂપણ આ કાવ્યમાં.

1    95 5

છપ્પન ભોગ જીહાં

Classics

ભગવાન ભોગના નહિ પણ ભાવના ભૂખ્યા છે, એટલે જ તો તેમને સુદામાના તાંદુલ છપ્પન ભોગથી પણ મીઠા લાગે છે.

1    158 7

ચાલ રમીએ સહિ

Classics

પહેર શણગાર ને હાર, ગજગામિની, ક્યારની કહું છું જે ચાલ ઊઠી; રસિક મુખ ચુંબીએ, વળગીએ, ઝુંબીએ, આજ તો લાજન...

1    28 1

ચાંદની રાત કેસરિયા તારા રે

Classics

ભગવાનના ગુણ સામાન્ય માણસ પારખી શકતો નથી. એના માટે અંત:દૃષ્ટિ જોઈએ. નરસિંહ મહેતાનું એક પ્રાચીન ગીત

1    42 2

ઘડપણ કોણે મોકલ્યું?

Classics

ઘડપણ સમયે પ્રભુ-ભક્તિ સિવાય બીજું કોઈ સગું થતું એટલે, યુવાનીમાં જ પ્રભુ-ભક્તિ કરવાની સમજણ આપતું નરસિ...

1    56 3

ગોવિંદ ખેલે હોળી

Classics

એક નાચે એક ચંગ વજાડે, છાંટે કેસર ઘોળી; એક અબીરગુલાલ ઉડાડે, એક ગાય ભાંભર ભોળી...

1    32 2

ગોવાળમાં ગમતો ગોવિંદ

Classics

કૃષ્ણ ભગવાનના રૂપના વખાણ કરતુ, નરસિંહ મહેતાનું અનોખું ભાવગીત

1    205 8

ગોરી તારે ત્રાજૂડે

Classics

નિલવટ આડ કરી કેસરની, માંહે મૃગમદની ટીલી રે; આંખલડી જાણે પાંખલડી, હીડે લીલાએ લાડગહેલી રે.

1    147 7

ગોરી તારાં નેપુર

Classics

કૃષ્ણ રૂપાળા હોવાથી બધી નારીઓ તેને છેતરી જાશે એવી મીઠી ચિંતા રાધાને સતાવી રહી છે, એક સુંદર ભાવગીત

1    107 5

ગિરી તળેટી ને કુંડ દામોદર

Classics

હરીજન વાસમાં ભજન કરવા બદલ નરસિંહ મહેતાને નાત ઠપકો આપે છે, ત્યારે મહેતા સુંદર જવાબ આપે છે. આ રચના થકી

1    102 5

ગામ તળાજામાં

Classics

સાત ઉપવાસ ચિત્ત દૃઢ કરીને કર્યાં, દર્શન આપી વદિયા વચંન, 'માગ ને અમગ મન હોય જે તાહરે, ભક્તિ તવ જોઈ હુ...

1    147 6

ખળખળતું પાણી

Classics

નરસિંહ મહેતાને મલ્હાર ગઈ વરસાદ વરસવાનું કહી મજાક ઉડાડનાર વેવાઈ, જયારે વરસાદ આવે છે ત્યારે લજ્જા અનુભ...

1    121 4

કોણ પુન્યે કરી

Classics

યજ્ઞ યાગે યજી યોગ ધ્યાને ધરી, બહુ વ્રત આદરી દેહ કષ્ટે, તોય તે શ્રીહરી, સ્વપ્ને ન પેખીએ, તે હરી નિરખી...

1    150 7

કેસર ભીના કાનજી

Classics

રાધા અને કૃષ્ણ બંનેમાંથી કોણ વધારે સુંદર છે, તેવી મીઠી મુઝવણ અનુભવતાં નરસિંહ મહેતાનું અનોખું ભાવગીત

1    88 5

કેમ પૂજા કરૂં?

Classics

સૂરજ રૂપે કરી તેજ ત્રિભુવન તપ્યાં, ચંદ્ર રૂપે કરી અમૃત ઠાર્યાં; મેઘ રૂપે કરી વરસ્યાં રે, વિઠ્ઠલા! વા...

1    115 7

કુમકુમને પગલે પધારો

Classics

પા પા પગલી ભરતા ભગવાન કૃષ્ણની બાળલીલાઓનું મનમોહક વર્ણન .

1    118 5

કાનુડાને સાદ કરી

Classics

આડી અવળી વાત તમારી હું નહીં સાંભળનાર રે, ડાહ્યો ડમરો લાડકો મારો, કદી ન એમ કરનાર રે…

1    47 3

કાનજી તારી મા કેશે પણ અમે

Classics

ગોકુળમાં સૌને ઘેલું લગાડનાર બાળકૃષ્ણને લાડ લડાવતું, નરસિંહ મહેતાનું એક ભાવગીત.

1    106 6

કહાના તું તો કામણગારો રે

Classics

મારી સાસુડી સંતાપેરે, પેલી નણદી ઓળંબા આપે; કહાના. મને ભોજનીયાં નવ ભાવેરે, મને નિદ્રા તે કઈપેરે આવે; ...

1    47 4

કર નખ રાતા

Classics

રાતી ચોળી કસણ કસી રે, રાતી કુસુમ રોળ; રાતે સિંદૂર માંગ ભરી રે, મુખ રાતાં તંબોળ.

1    257 12

ઓ પેલો ચાંદલિયો

Classics

ચાંદલિયો આકાશે વસે, ઘેલા રે કહાન; સહુ કોને ઘેર બાળક છે, પણ તુને નહી સાન

1    129 6

એવા રે અમો એવા

Classics

કર્મ-ધર્મની વાત છે જેટલ તે મુજને નવ ભાવે રે સઘળા પદારથ જે થકી પામે મારા પ્રભુની તોલે ન આવે રે

1    227 10

ઊંચી મેડી તે મારા સંતની રે

Classics

અડધાં પેહર્યાં અડધાં પાથર્યાં, અડધાં ઉપર ઓઢાડ્યાં રામ ચારે છેડે ચારે જણાં, તોયે ડગમગ થાયે રામ. હો રા...

1    46 1

ઉમિયા-ઇશની મુજને નરસિંહ મહેતા

Classics

ભગવાન શિવની કૃપાથી નરસિંહ મહેતાને સ્વર્ગમાં કૃષ્ણની રાસલીલા નિહાળવા માળી હતી. તે પ્રસંગનું કાવ્યનિરૂ...

1    80 3

ઉધડકી ઊઠિયા વેગે વિઠ્ઠલ હરિ

Classics

હેમ હાથ - સાંકળા, નંગ બહુ નિર્મળા, સુભગ શણગાર અંગ સોહે સારો. રીત એ ભાતમાં રોકડ રખે વિસરો, દીન થઈ ...

1    146 8

આવ્યો માસ વસંત વધામણાં

Classics

વસંત ઋતુની શોભામાં રંગોનો તહેવાર હોળી અનેરો વધારો કરે છે. સુંદર મજાનું ઋતુગીત

1    83 5

આવેલ આશા ભર્યા

Classics

શરદપૂનમની રાતડી ને કાંઈ ચાંદો ચડ્યો આકાશ રે… આવેલ…

1    124 5

આજનો માંડવડો મારો

Classics

આજે રાધા અને કૃષ્ણ મળ્યા છે, રાધા પ્રેમથી કૃષ્ણને જમાડી રહી છે, એક સુંદર કવિતા

1    121 5

આજની ઘડી રળિયામણી

Classics

હા જી રે ગંગા-જમનાના નીર મંગાવીએ, મારા વાલાજીના ચરણ પખાળિયે રે…

1    110 7

આજ વૃંદાવન આનંદસાગર

Classics

આજે કૃષ્ણ એ ગોપીઓ સાથે વૃન્દાવનમાં રાસ રચાવ્યો છે, જેનાથી આખું વૃંદાવન આનંદમય બની ગયું છે.

1    207 8

આજ રે શામળિયે વહાલે

Classics

મોતીનો હાર કૃષ્ણ એ રુક્મણીને આપી રાધા સાથે અન્યાય કર્યો છે, રાધા પણ હવે લડી લેવા તૈયાર છે, એક સુંદર ...

1    64 1

આજ મારાં નયણાં સફળ થયાં

Classics

જે રે મારા મનમાં હતું તે વહાલાએ કીધું; પ્રીતે પ્રભુજી પધારિયા, આવી આલિંગન દીધું.

1    122 5

આ શો ચતુરાના ચિત્તનો ચાળો રે

Classics

માણો રાધાના સુંદર રૂપનું અલૌકિક વર્ણન, નરસિંહ મહેતાના શબ્દોમાં

1    100 4

આ જોને કોઈ ઊભી રે

Classics

સોવરણ ઝારીને અતિરે સમારીરે, માંહી નીર ગંગોદક તોલે; આ જોને...

1    145 6

આ જોને આહીરને આંગણે

Classics

આહીર-ભરવાડ એ નસીબદાર કોમ છે, કેમ કે તેને આંગણે ભગવાન કૃષ્ણએ અવતાર લીધો છે. નરસિંહનું એક ભાવગીત

1    64 3

અમે મહિયારા રે

Classics

માવડી જશોદાજી કાનજીને વાળો દુ:ખડા હજાર દીએ નંદજીનો લાલો હે… મારે દુ:ખ સહેવા, નઇ કહેવા, મહિયારા રે…

1    162 4

અમે તો વહેવારિયા રામ નામના

Classics

ભગવાન સાથે મન લગાડનારે ક્યારેય નિરાશ થવું પડતું નથી, આ એક એવો વેપાર છે જેમાં ક્યારેય ખોટ આવતી નથી.

1    124 6

અમશું કપટતણી વાતજ છાંડ

Classics

જુઠાં જુઠાં મ બોલીશ, જાણું તારી વાત; નીશા વશી રમી નાહાશી, આવ્યો છે પ્રભાત.

1    143 6

અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું

Classics

કનેકણમાં વસતા ભગવાન એક જ છે, પણ જોનારની દૃષ્ટિભેદને લીધે તે બધાને જુદો જુદો દેખાય છે.

1    82 4

અખંડ રોજી હરિના હાથમાં નરસિંહ

Classics

જગતના દરેક જીવને પ્રભુ પ્રેમ કરે છે અને તેની ચિંતા પણ તે જ કરે છે, બસ આપણો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ.

1    120 6