Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Chaitanya Joshi   AUTHOR OF THE YEAR 2018 - NOMINEE

  Literary Brigadier

હેપ્પી ધનતેરસ

Others

'ધનતેરસ એ લક્ષ્મીપૂજનનો તહેવાર છે, અને લક્ષ્મી એટેલે સ્ત્રી. સ્ત્રીનું સન્માન એ જ સાચું લક્ષ્મીપૂજન ...

1    1.7K 20

પ્રમાણિકતા અને વફાદારી.

Classics

'આં જગતમાં વફાદાર અને પ્રમાણિક બનવું અઘરું નથી, બસ અઘરું છે અપ્રમાણિક લોકો વચ્ચે પોતાની જાતને સાચવીન...

2    456 19

માનવતાની ટેક.

Others

"પ્રભુને પૂજી પૂજીને વરસો વીતાવ્યાં આજતક આપણે, કોઈ નરબંકો માનવતાની બસ એકાદ ટેક લે તો કેવું સારું!"-વ...

1    14.0K 9

સત્ય એ જ પરમેશ્વર

Inspirational

ઇશ્વર સુધી પહોંચવા માટેનું શ્રેષ્ઠ આચરણ જો કોઈ હોય તો તે સત્ય છે.

1    1.4K 15