Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Mangesh Kulkarni

Love life

  Literary Captain

साथ

Drama

पाऊस सुरुच... Ear phone वर ...ती गेली तेव्हा पाऊस निनादत होता.... आभाळ भरून आलं...

1    667 16

प्रेम

Romance

हलकेच ती त्याच्यामागे..भारावल्यासारखी..त्याच्या गळ्याभोवताली हात घालून तिने औजळ पुढे केली...

1    667 17