Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Sasmita Behera

  Literary Captain

ସଫଳତା ପାଇଁ ସାଧନା ଲୋଡା

Children Inspirational

ସାଧନା କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ ।

2    435 25

ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘିପାରେ ଦୁର୍ଗମ ଗିରି

Others

ତୁମେ ବି ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ । କେବଳ ତୁମେ ଯାହା ଚାଲିପାରୁ ନାହଁ ।

3    283 8

ଦୟା ସାଗର

Children Inspirational

ଦୁଇ ପଇସାରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଣିବି ଓ ଆଉ ବଳକା ଦୁଇ ପଇସା ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଦେବି ।

3    283 28