Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Baijayanti Prasad  

"Literary Captain"


ରାସ୍ତା ବଦଳିଗଲା

Abstract

କାରଣ ବଦଳେଇଦେଉଛି ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତା ...1    1.2K 0

ହଜି ଯାଇଛି ଦେହ

Drama Abstract

ରାତିଶଯ୍ୟାରେ ଚିକମିକ ଲାଗୁଥିବା ଦେହ 1    6.8K 3

ଥରେ ଥରେ

Inspirational

ନା ଦୂରତା ନା ଝଡ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ପରିସ୍କାର1    6.8K 5

ଖାଲି ହସି ଦେଲ ଯେ

Inspirational

ଆଉ ତମେ ଖାଲି ହାଲକା ମୁରୁକି ହସିଦେଲ.....1    6.7K 4

ଜୋର ପବନ

Drama

ଝରକାର ଆଢୁଆଳରେ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତାକୁ1    6.8K 4

ସୀମାରେଖା

Drama

ଆଜି ଏ ସୀମା ତା ସୀମା ଜାଣେ...1    6.6K 1

ଦ୍ୱିତୀୟ ହୃଦୟ

Inspirational

କାରଣ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୃଦୟ ନାହିଁ .....1    6.5K 3