Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Titi Sarangi

  Literary Captain

ରାଜରାଜେଶ୍ବରୀ

Others Tragedy

ସେଇ ଚାରୁ ଦିଟା ପିଲାର ମାଆ ହେଲା ହେଲେ ହେଇ ପାରିଲାନି ପତିଦେଵତାଙ୍କ ପ୍ରେମାସ୍ପଦା ।ବଡଘରର ପୁଅ ପୁଣି ସରକାରୀ ଚାକିରି...

4    129 1