Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Usmitamanjari Dash  


ସ୍ମୃତିର ଶାଣିତରେ "ନାରୀ"

Inspirationa

ଏ ସିନା ତା ମାତୃ ପ୍ରୀତି ଜଠରାଅଗ୍ନି ସ୍ଥାନ ଦେଇଦିଏ ଭୂମିଷ୍ଠ କରିଛି ପୁତ୍ର ବୋଲି ମାତୃ ଋଣ ତାରେ ସୁଝି ପାରିବକି ନିଜକୁ ପଚାର ଖାଲି ???1    1.3K 8

ଆନମନା

Others Romance

ତୁମରି କରୁଣା ହୋଇଗଲେ ଉଣା ଆନମନା କରେ କୋହ1    1.4K 5