Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Usmitamanjari Dash

  Literary Captain

ସ୍ମୃତିର ଶାଣିତରେ "ନାରୀ"

Inspirationa

ଏ ସିନା ତା ମାତୃ ପ୍ରୀତି ଜଠରାଅଗ୍ନି ସ୍ଥାନ ଦେଇଦିଏ ଭୂମିଷ୍ଠ କରିଛି ପୁତ୍ର ବୋଲି ମାତୃ ଋଣ ତାରେ ସୁଝି ପାରିବକି ନିଜକ...

1    1.4K 9

ଆନମନା

Others Romance

ତୁମରି କରୁଣା ହୋଇଗଲେ ଉଣା ଆନମନା କରେ କୋହ

1    1.4K 6