Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Sasmita Mahapatra  

A POET AND READER IN STORYMIRROR


ଅନୁରାଗ

Tragedy

କିଛି ପାଇବାର ସ୍ଵପ୍ନ ଆନମନା କରେ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ଭୋଗୁଥିବା ଆୟୁଷ ଭିତରେ..।1    2.0K 3

ସ୍ମୃତି

Inspirational Others

ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଏବେ ତୁମରି ଆଖିରେ ସମ୍ଭାବନାର ଛୋଟିଆ ସ୍ଵପ୍ନ ଟିଏ ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ପାଇଁ…।1    13.7K 2

ସ୍ମୃତି ତୁମେ

Others

ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଥିବା ଆବେଗ ଖିଆଲି ହସର ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି କିଛି ଆନମନା ଶିହରଣ କୁ ନେଇ..।1    6.7K 6

ନିଶବ୍ଦ ଇଶ୍ଵର

Inspirational

ଆକାଶଠୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ ପୃଥିବୀଠୁ ଉଦାର ତୁମ ସ୍ନେହର ପାରାବାର ଆଜି ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ବାପା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ନିଶବ୍ଦ ଇଶ୍ଵର.।1    13.3K 8

ମୋ ମାଆ

Inspirational Others

ମହ ମହ ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଥିବା ସିମାହୀନ ମମତାର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ଵାସର ସାମଗ୍ରୀକ ସଂସାରଟିଏ ସେ ମୋ ମାଆ.…।1    14.3K 2

ତୁମେ କିଛି କୁହ କି ନ କୁହ*

Others

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ନିଜକୁ ଆଜି ମୋ ସ୍ଵପ୍ନର ସହରରେ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ.... ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ନା' ଆଉ କାହା ହୃଦୟରେ....1    13.7K 11

ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅଭିସାର

Others

ତମେ କଣ ଆଜି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲ କି. କେମିତି ପଚାରି ଦେଲ ଯେ ତମର ସେଠି ବେଶୀ ଖରା ହୁଏକି..1    6.8K 7

ଖୋଲି ଦେ କବରୀ ତୋର

Inspirational

ଉଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଉଡିଯା ଗୋଟେ ବାସ୍ନାର ମୋହରେ ମାପିଦେ ଆକାଶର ଛାତି ଯାର ଲକ୍ଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ1    6.8K 6

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଋତୁଟିଏ

Others

ଦେଇ ପାରିବ ଯଦି ମତେ ସ୍ଵପ୍ନଟିଏ ଦିଅ କିଛି କହିବାର ଭାଷା ଦିଅ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟିଏ ଦିଅ1    7.0K 9

ପ୍ରତିଧ୍ଵନୀ

Abstract Others

ତୁମରି ଆଖିରେ ସମ୍ଭାବନାର ଛୋଟିଆ ସ୍ଵପ୍ନଟିଏ ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ମୋର ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ।1    6.4K 1

କେମିତି ଏ ସ୍ଵାଧୀନତା *********************

Others

କେମିତି ଏ ସ୍ଵାଧୀନତା*********************1    7.1K 5

ବର୍ଷା ତୁମେ

Others

ବର୍ଷା ତୁମେ1    6.7K 5