Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Sasmita Mahapatra

A POET AND READER IN STORYMIRROR

  Literary Colonel

ଅନୁରାଗ

Tragedy

କିଛି ପାଇବାର ସ୍ଵପ୍ନ ଆନମନା କରେ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ଭୋଗୁଥିବା ଆୟୁଷ ଭିତରେ..।

1    2.0K 3

ସ୍ମୃତି

Inspirational Others

ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଏବେ ତୁମରି ଆଖିରେ ସମ୍ଭାବନାର ଛୋଟିଆ ସ୍ଵପ୍ନ ଟିଏ ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ପାଇଁ…।

1    13.7K 3

ସ୍ମୃତି ତୁମେ

Others

ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଥିବା ଆବେଗ ଖିଆଲି ହସର ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି କିଛି ଆନମନା ଶିହରଣ କୁ ନେଇ..।

1    6.7K 6

ନିଶବ୍ଦ ଇଶ୍ଵର

Inspirational

ଆକାଶଠୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ ପୃଥିବୀଠୁ ଉଦାର ତୁମ ସ୍ନେହର ପାରାବାର ଆଜି ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ବାପା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ନିଶବ୍ଦ ...

1    13.3K 8

ମୋ ମାଆ

Inspirational Others

ମହ ମହ ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଥିବା ସିମାହୀନ ମମତାର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ଵାସର ସାମଗ୍ରୀକ ସଂସାରଟିଏ ସେ ମୋ ମାଆ.…।

1    14.4K 3

ତୁମେ କିଛି କୁହ କି ନ କୁହ*

Others

ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ନିଜକୁ ଆଜି ମୋ ସ୍ଵପ୍ନର ସହରରେ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ.... ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ନା' ଆଉ କାହା ହୃଦୟରେ....

1    13.7K 12

ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅଭିସାର

Others

ତମେ କଣ ଆଜି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲ କି. କେମିତି ପଚାରି ଦେଲ ଯେ ତମର ସେଠି ବେଶୀ ଖରା ହୁଏକି..

1    6.8K 7

ଖୋଲି ଦେ କବରୀ ତୋର

Inspirational

ଉଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଉଡିଯା ଗୋଟେ ବାସ୍ନାର ମୋହରେ ମାପିଦେ ଆକାଶର ଛାତି ଯାର ଲକ୍ଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ

1    6.8K 7

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଋତୁଟିଏ

Others

ଦେଇ ପାରିବ ଯଦି ମତେ ସ୍ଵପ୍ନଟିଏ ଦିଅ କିଛି କହିବାର ଭାଷା ଦିଅ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟିଏ ଦିଅ

1    7.0K 12

ପ୍ରତିଧ୍ଵନୀ

Abstract Others

ତୁମରି ଆଖିରେ ସମ୍ଭାବନାର ଛୋଟିଆ ସ୍ଵପ୍ନଟିଏ ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ମୋର ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ।

1    6.4K 1

କେମିତି ଏ ସ୍ଵାଧୀନତା *********************

Others

କେମିତି ଏ ସ୍ଵାଧୀନତା*********************

1    7.1K 5

ବର୍ଷା ତୁମେ

Others

ବର୍ଷା ତୁମେ

1    6.7K 5