Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Sushree Shibanee Das

SushreeShibanee Das

  Literary Colonel

ମୌନ ସାଧନ

Others

ଅମ୍ବର ବକ୍ଷରେ, ଘନ ବଉଦ ତଳୁ, ନିଶ୍ଚେ ଆଲୋକଊର୍ମି ମୁକୁରିତ ହେବ, ଏ ନିଶୀଥ-ତାମସା କୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ତ ଦ୍ୱୀ...

1    6.7K 7

ଈଶ୍ୱରୀ

Inspirational

ସ୍ନେହ ଆଉ ରାଗର ଖଟା ମିଠା ରସ ପରଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ଵାସ, ସମର୍ପଣ ଆଉ ପ୍ରେମର ଅପୂର୍ବ ସମାହାର ସନ୍...

1    6.9K 9

ଈଶ୍ୱରୀ

Inspirational

ଅଶ୍ରୁ ସ୍ଵେଦ ରକ୍ତ ଦେଇ,ଖାଲି ଦେଇଚାଲେ ମାଗେ ନାହିଁ, ଅସରନ୍ତି ମାତୃତ୍ଵ ର ପ୍ରେମ ନିଦର୍ଶନ, କିଏ ବା ପାରିବ ଶୁଝି ମ...

1    7.0K 4

ମୁଁ ତୁମ ଚରିତ୍ରହୀନା

Romance Abstract Others

କେ ବି ପଚାରିଲନି, ବଂଚିଛି କି ମରିଛି ମୁଁ ଏକାକିନା…ମୁଁ ତୁମ ଚରିତ୍ରହୀନା....

1    6.7K 1

ପ୍ରକୃତି ଗତ

Abstract Others

ଶରୀର ନୁହେଁ’, କେବଳ ଆତ୍ମା ହିଁ ବଖାଣିପାରିବ ଏକାନ୍ତରୂପି ଜଞ୍ଜିର ବନ୍ଧନର ତିକ୍ତତାକୁ,

1    6.7K 5

ନିଃଶବ୍ଦତାରେ ବି ଜିଇଁ ହେବ....!!!

Inspirational

କିଛି ଆଖିର ତୁଷ୍ଟି, କିଛି ଓଠର ଖୁସି, ଆଉ କିଛି ହୃଦୟର ଉଶ୍ୱାସ ହେଇପାରିଲେ ହେଲା.....!!!!!

8    6.7K 2

ଶବ୍ଦ ମାନେ !!!

Others

ଶବ୍ଦ ମାନେ !!!

1    6.7K 6

କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ?

Others

Rejected as Repetition of କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ?

1    61 4

ପରମାର୍ଥ ସଙ୍ଗମରେ

Others

ପରମାର୍ଥ ସଙ୍ଗମରେ

1    1.2K 5